Zoek in de site :

Technisch Bureau Venema in Makkum heeft een naam hoog te houden op het gebied van roestvaststalen goten en putten.Van de in eigen beheer ontwikkelde zelflossende roostervrije  afwateringsgoot zijn vele tientallen kilometers toegepast in voedsel verwerkende bedrijven in binnen-en buitenland.De zelflossende spleetgoot van TBV biedt de gebruiker het gemak dat hij visueel te inspecteren is op vervuiling.
Tijdens de bouw leidt toepassing van de TBV goot tot besparing op de kosten van de vloer.
Omdat het afschot is verwerkt in de goot zelf, kan de goot waterpas
worden opgesteld.
De vloer hoeft dus alleen af te lopen naar de goot toe.
Dit in tegenstelling tot een vloer met putten, waarbij de vloerdelen per put op afschot moeten worden
gemaakt.
De TBV goot is bovendien zelflossend, de doorsnede van de goot wordt naar de put toe groter.
Hierdoor blijven eventuele verontreinigingen niet in de goot vast zitten.
Materiaalkwaliteit:
A.I.S.I. 304 of 316; materiaaldikte: 2 of 3 mm.
 
Uitgaande van een afschot van 5 mm./mtr., kan om de 17 meter eenput worden toegepast die in de gootwordt gelast.
Met deze methode kan tevens op het onderliggende rioolwerk worden bespaard.

TBV goten kunnen ook geleverd worden in grotere doorsneden, in dezelfde vorm gezet.
Ze worden dan in twee delen gelast in plaats van uit één deel gezet.
Gootdelen langer dan 9,00 meter worden in verband met de transportlengte door ons ter plaatse gelast.
Zelflossende spleetgoot aangebracht in een bedrijfsvloer.Zelflossende spleetgoot aangebracht in een brandweerkazerne.

terug naar goten overzicht